οικία > Νέα > Νέα του κλάδου

Αρχή λειτουργίας του ελεγκτή θρεπτικών ουσιών

2021-12-17

Η αρχή τουο ελεγκτής διατροφής των φυτώνείναι ο προσδιορισμός της τρέχουσας σχετικής ποσότητας χλωροφύλλης με μέτρηση του συντελεστή μετάδοσης φωτός των φύλλων σε δύο περιοχές μηκών κύματος, δηλαδή στις δύο περιοχές μήκους κύματος όπου η χλωροφύλλη επιλέγει να απορροφήσει μεγάλο φως απροσδιόριστου μήκους κύματος, η μετρούμενη τιμή του φυτούελεγκτής διατροφήςυπολογίζεται σύμφωνα με την ποσότητα του φωτός που μεταδίδεται και διαθλάται από τα φύλλα.