οικία > Νέα > Νέα του κλάδου

Ο ποιοτικός έλεγχος του θερμοκηπίου μας

2021-12-21

(Θερμοκήπιο)Για να μπορέσουν οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη γεωργία εγκαταστάσεων να επιλέγουν καλύτερα παρόχους υπηρεσιών έργων θερμοκηπίου, η βιομηχανία θερμοκηπίου έχει διερευνηθεί συστηματικά. Ο ποιοτικός έλεγχος του έργου θερμοκηπίου χωρίζεται κυρίως σε τέσσερις πτυχές: έλεγχος υλικών, τεχνικός έλεγχος, έλεγχος κατασκευής και έλεγχος μετά την πώληση.

(Θερμοκήπιο)Ως πηγή του έργου θερμοκηπίου, τα υλικά θα πρέπει να ελέγχουν την ποιότητα του έργου πρώτα από την επιλογή των υλικών. Για παράδειγμα, για τα εξαρτήματα από χάλυβα που χρησιμοποιούνται στο έργο του θερμοκηπίου, ο χάλυβας υψηλής ποιότητας θα υποστεί επεξεργασία και αποσκουρίωση. Μετά την εν θερμώ επιμετάλλωση σε επαγγελματικό εργοστάσιο γαλβανισμού, το τμήμα ποιοτικών επιθεωρήσεων διενεργεί επιθεώρηση. Μόνο αφού περάσουν την επιθεώρηση μπορούν να μεταφερθούν στο εργοτάξιο για χρήση.

Τεχνικός έλεγχος τουτο πράσινο σπίτι
Η ομάδα του έργου έχει επαγγελματίες σχεδιαστές. Πριν από την έναρξη κάθε έργου, ο διαχειριστής του έργου θερμοκηπίου εκτελεί λεπτομερή εκπαίδευση έργου για το μηχανικό και τεχνικό προσωπικό, συζητά τις δυσκολίες και τα βασικά σημεία του έργου και λαμβάνει προφυλάξεις από λάθη εκ των προτέρων, ώστε το μηχανικό και το τεχνικό προσωπικό να μπορεί να γνωρίζει πολύ πριν από την έναρξη του έργου και την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τα προκαθορισμένα σχέδια και βήματα μετά την έναρξη του έργου, Αποτρέπει αποτελεσματικά τα λάθη στη διαδικασία κατασκευής και διασφαλίζει την ποιότητα υλοποίησης του όλου έργου.

Έλεγχος της κατασκευαστικής διαδικασίας(Θερμοκήπιο)
Κάθε έργο θερμοκηπίου θα είναι εξοπλισμένο με επαγγελματίες τεχνικούς μηχανικούς. Κατά την υλοποίηση του έργου, οι μηχανικοί θα εξυπηρετήσουν την όλη διαδικασία κατασκευής. Βεβαιωθείτε ότι το κατασκευαστικό προσωπικό ακολουθεί αυστηρά τα σχέδια και τις προδιαγραφές.
Επιπλέον, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην ποιότητα υλοποίησης του έργου και ο ποιοτικός έλεγχος αφορά κυρίως τις παραπάνω τέσσερις πτυχές συνολικά.